הזמנת מוצרים לפי דרישת הלקוח ( יש לצרף קובץ STL ) או מאתרים מקוונים באינטרנט