גליל אדום Robox ColorFABB_XT
גליל אדום Robox ColorFABB_XT

גליל חכם עם זיכרון מובנה

not rated 272.58 ₪
גליל ורוד Robox ColorFABB_XT
גליל ורוד Robox ColorFABB_XT

גליל חכם עם זיכרון מובנה

not rated 272.58 ₪
גליל ירוק בהיר Robox ColorFABB_XT
גליל ירוק בהיר Robox ColorFABB_XT

גליל חכם עם זיכרון מובנה

not rated 272.58 ₪
גליל כחול בהיר Robox ColorFABB_XT (העתק)
גליל כחול בהיר Robox ColorFABB_XT (העתק)

גליל חכם עם זיכרון מובנה

not rated 272.58 ₪
גליל כתום Robox ColorFABB_XT
גליל כתום Robox ColorFABB_XT

גליל חכם עם זיכרון מובנה

not rated 272.58 ₪
גליל לבן Robox ColorFABB_XT
גליל לבן Robox ColorFABB_XT

גליל חכם עם זיכרון מובנה

not rated 272.58 ₪
גליל סגול Robox ColorFABB_XT
גליל סגול Robox ColorFABB_XT

גליל חכם עם זיכרון מובנה

not rated 272.58 ₪
גליל צהוב Robox ColorFABB_XT
גליל צהוב Robox ColorFABB_XT

גליל חכם עם זיכרון מובנה

not rated 272.58 ₪
גליל PLA אדום Robox
גליל PLA אדום Robox

גליל חכם עם זיכרון מובנה

not rated 199.42 ₪
גליל PLA ורוד Robox
גליל PLA ורוד Robox

גליל חכם עם זיכרון מובנה

not rated 199.42 ₪
גליל PLA צהוב Robox
גליל PLA צהוב Robox

גליל חכם עם זיכרון מובנה

not rated 199.42 ₪
גליל PLA סגול Robox
גליל PLA סגול Robox

גליל חכם עם זיכרון מובנה

not rated 199.42 ₪
גליל PLA כחול Robox
גליל PLA כחול Robox

גליל חכם עם זיכרון מובנה

not rated 199.42 ₪
גליל PLA אפור Robox
גליל PLA אפור Robox

גליל חכם עם זיכרון מובנה

not rated 199.42 ₪
גליל PLA שחור Robox
גליל PLA שחור Robox

גליל חכם עם זיכרון מובנה

not rated 199.42 ₪
גליל PLA ירוק Robox
גליל PLA ירוק Robox

גליל חכם עם זיכרון מובנה

not rated 199.42 ₪
גליל PLA לבן Robox
גליל PLA לבן Robox

גליל חכם עם זיכרון מובנה

not rated 199.42 ₪
גליל PolySupport Filament – White 120m
גליל PolySupport Filament – White 120m

גליל חכם עם זיכרון מובנה

not rated 236.00 ₪
גליל ABS לבן Robox
גליל ABS לבן Robox

גליל חכם עם זיכרון מובנה

not rated 199.42 ₪
גליל ABS שקוף Robox
גליל ABS שקוף Robox

גליל חכם עם זיכרון מובנה

not rated 199.42 ₪