ברוך/כה הבא/ה לאתר המכירות של "3Deimention"  ( להלן: "האתר"). האתר מציע לך מגוון רחב של מוצרים
ושירותים ממיטב היצרנים (להלן: "הספקים") וברמת שירות איכותית.
כל זאת במחירים אטרקטיביים ובתנאים מיוחדים (להלן: "חנות המכירות").

 1. כללי:

  1. הקניה באמצעות האתר כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן רכישה ו/או הרשמה לקניה בחנות האתר מעידה על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה.
  2. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
  3. משמעותה של המילה "פעולה" בתקנון זה הינה – כל פעולה המתבצעת לשם קניית מוצר/ים או שירות/ים המוצעים למכירה בחנות המכירות, לרבות הצעת רכישה ו/או הרשמה לקניה.
  4. רשאי להרשם כל תושב ישראל אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי בתוקף, של אחת מחברות האשראי הישראליות.
  5. לביצוע פעולה בחנות האתר רשאי כל משתמש שברשותו כתובת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט וכרטיס אשראי אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין, ותקף ביום ביצוע הפעולה. ביצוע פעולות בחנות המכירות, בירורים ופעולות אחרות, ניתן לבצע גם באמצעות הטלפון.
  6. אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן.
  7. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן: "ההוראות"), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה, במסגרת פעילות האתר אם במפורש או במשתמע.
  8. למען הסר ספק, המוצרים המוצעים למכירה בחנות המכירות, כפופים להוראות היצרן כפי שנמצאות באתר היצרן. בכפוף להוראות כל דין, האחריות לאיכות המוצרים. יחד עם זאת "האתר" מקפיד לעבוד עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד ומקיימת בקרה על התנהלותם הצרכנית. כמו כן החברה נוקטת בכל האמצעים לאספקת המוצרים. במקרה של כשלון תמורה מוחלט (לרבות פשיטת רגל ופירוק), שבעטיים המוצרים אינם מסופקים לצרכן, תדאג החברה להבטחת כספי הצרכנים על דרך ביטול העסקה והשבת כספם תוך 90 ימים".
 2. הזמנת מוצרים ו/או שירותים

  1. כדי לרכוש מוצר או שירות באתר המכירה יש לציין תחילה שם משתמש או מספר ת"ז וסיסמא אישית, אשר תלווה אותך בכל הרכישות ו/או השימוש באתר. לאחר מכן הנך מתבקש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה כגון: כתובת, דוא"ל אלקטרוני, מספר טלפון ופרטי כרטיס אשראי.
  2. העסקאות באתר מאובטחות בטכנוליגית SSL, הטכנולוגיה המתקדמת ביותר בתחום אבטחת מידע. על ידי שימוש בטכנולוגיה זו המידע בדבר הפרטים האישיים בכלל ופרטי כרטיס האשראי בפרט, מוצפנים ומאובטחים.
  3. הספקים והאתר יעמדו בכל הוראת הדין אשר עניינן באחזקת מלאי סביר של הטובין המוצעים למכירה.
  4. תהליך המכירה

   1. ליד כל מוצר מופיע תיאור קצר ותמציתי של המוצר, הנמסר באחריותו הבלעדית של הספק ומחירו של המוצר כפי שמוצע על ידי הספק.
   2. המחיר של מוצר או שירות, הינו מחיר כפי שמוצע על ידי הספק. מחירים אלה אינם משקפים בהכרח את המחיר הנמוך ביותר בשוק, ובאחריות המזמין לבדוק ולערוך השוואת מחירים.
   3. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית עפ"י חוק. האתר ו/או הספק יהיו רשאים לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים. האתר ו/או הספק יהיו רשאים לבטל השתתפות לקוח במכירה, היה ואותו לקוח הגיש פרטים כוזבים או חלקיים.
   4. למען הסר ספק מובהר בזאת כי תנאי מוקדם לתוקף רכישתו של נרשם באתר המכירה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי הן לעסקה והן לגביה. לאתר שמורה הזכות לבטל את המכירה עד למועד זה.
  5. תהליך ההזמנה

   1. לאחר שבצעתה הזמנה והצעתך התקבלה, תקבל אישור על כך. אישור זה אינו מחייב את לספק את המוצרים שרכשת, והוא רק מעיד שפרטי הרכישה נקלטו במערכת.
   2. רק לאחר שתסתיים בדיקת פרטי כרטיס האשראי שלך ויתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הצעתך כברת ביצוע. לאחר אישור חברת כרטיסי האשראי, יפעל הספק בהליכי אספקת המוצרים שזכית.
  6. הזמנה משובשת

   1. כדי שהספקים יוכלו לספק את המוצרים שזכית בהם, צריכה הצעתך להתקבל ולהיקלט במחשבי האתר באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הצעתך ועיבודה על ידי האתר. אם תקבל הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי הצעתך או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת הצעתך, אנו ממליצים שתפנה אל מרכז שירות הלקוחות.
   2. אם יחול שיבוש ו/או טעות חריגה וברורה על פניה בתיאור המוצר ו/או השירות, מחירם או בכל פרט אחר, יהיו האתר ו/או הספק רשאים לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין הצעתך שבוטלה.
   3. אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא יהיה בידי הספקים להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו לספקים, עקב פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז – 1977 ו/או כל דין.
  7. אמצעי התשלום

   1. באפשרותך לשלם באמצעות מערכת "PayPal" או באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש להזין במקום המיועד לכך.
   2. לאחר שיוזנו פרטי כרטיס האשראי כאמור לעיל, הם יועברו לחברת כרטיסי האשראי, לצורך קבלת אישור לביצוע החיוב בגין רכישת המוצר/ים. לאחר קבלת האישור, הזמנתך תעובד ותטופל על ידי הספק, אשר ישלח אליך את המוצר/ים שהוזמנו על ידך. היה ולא יתקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי לביצוע החיוב בגין רכישת המוצר/ים, תימסר לך הודעה על כך, בה תתבקש להסדיר תוך שבעה (7) ימים את התשלום המלא בגין רכישת המוצר/ים וזאת, לשביעות רצונן המלא של האתר ו/או הספק ו/או חברת כרטיסי האשראי. היה והתשלום לא יוסדר כאמור בתוך שבעה ימים, האתר ו/או הספק יהיו רשאים לבטל את הזמנתך על פי שיקול דעתם הבלעדי.
  8. פרטיות

   1. הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת הצעותיך, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע בעתיד, יישמרו במאגר המידע של האתר. האתר לא יעביר את פרטיך האישיים לאף גורם אחר זולת לספקים וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצעת באתר. למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל אותם.
   2. האתר יהיה רשאי לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לפנות אליך בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים האתר, חידושים בחנות האתרבפרט ובאתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב, זאת אם ציינת כי הנך מעוניין בקבלת מידע זה באמצעות סימון "וי" בדסקליימר באתר.בהתאם, תשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים. במקרה זה, הנתונים לא יתייחסו אליך אישית ולא יזהו אותך.
   3. לפרטים נוספים אודות מדיניות הגנה על הפרטיותלחץ/י כאן
  9. עוגיות (cookies)

   1. עוגיות הינן קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של האתר באמצעות הדפדפן שלך, על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש. העוגיות אינן מכילות מידע שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שתסרב לקבל אותן. השימוש בעוגיות מאפשר לנו לספק לך שירות מהיר ויעיל ויחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל פעם בעתיד.
  10. אספקת המוצרים

   1. אספקת המוצרים ע"י הספקים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר.
   2. זמני האספקה להם הספקים מתחייבים מצוינים בסמוך לכל מוצר ומוצר בחנות האתר(להלן: "מועדי האספקה"). חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א'-ה', למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים, שבת וימי חגים ומועדים. יחד עם זאת, הספקים יעשו כמיטב יכולתם להקדים את זמן האספקה. מובהר בזאת כי האתר עושה כל מאמץ מול הספקים להבטיח את האספקה בזמן אך אין ביכולתה להתחייב לכך והיא לא תשא בכל אחריות לאיחור או עיכוב בזמני האספקה מצד הספקים. במקרים אלו יתאפשר ביטול עסקה ללא דמי ביטול.
   3. במועד מילוי פרטי הזמנתך עליך לבחור באפשרות של אספקת המוצר באמצעות משלוח או בדרך של איסוף עצמי (האפשרות קיימת למספר ספקים באתר). במקרה שתבחר באפשרות לאיסוף עצמי, לא תחויב בדמי משלוח. תשומת לבך כי לאחר הגשת ההצעה לא תוכל לשנות את בחירתך. לקוח שיבחר לאסוף את המוצר ממחסני הספק יתאם עם הספק, באמצעות מספר הטלפון המופיע בעמוד המכירה של המוצר, את איסוף המוצר.
   4. לתשומת לבך: המוצרים יסופקו לביתך באמצעות שליחים ו/או באמצעות דואר ישראל לכתובת שמסרת במהלך תהליך רישום הצעתך בחנות המכירות, אלא אם צוין אחרת. אספקת המוצרים ושליחתם תתבצע על פי הוראות תקנון זה. אם הזמנת לכתובת עסקית (חברה) נא ציין את שם החברה ליד שם המזמין.
   5. המוצרים השונים יסופקו באמצעות שליחים או באמצעות דואר ישראל. כל המוצרים המופיעים באתר יסופקו בכפוף למועדי האספקה המצוינים בדף המכירה. במקרים בהם יחול שיבוש באספקת המוצר יתאפשר ביטול עסקה ללא דמי ביטול.
   6. אספקת המוצרים באמצעות שליחים הינה בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם הספקים, ובכפוף לרשימת היישובים בהן מתבצעת השליחות. משלוח ליישובים חריגים/מרוחקים/מעבר לקו הירוק, עשוי להיות כרוך בתשלום נוסף, לברורלחץ/י כאן. יודגש, משלוח באמצאות שליח עד הבית, יעשה למעט ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיוצ"ב, בהם עשוי להיות מסופק לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות היישוב ותתקבל הודעה על כך בבית הלקוח. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים לבצע את שליחות המשלוח עד לבית הלקוח, לרבות באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית ו/או תנאי מזג אוויר ו/או מצב העלול לסכן את חיי השליחים, יובהר העניין ללקוח על ידי מרכז שירות הלקוחות ויימצא פתרון חליפי המקובל על שני הצדדים. במקרים אלו יתאפשר ביטול עסקה ללא דמי ביטול.
   7. במקרה של הובלה חריגה, על פי שיקול דעתם הבלעדי של האתר (כגון הובלה שלא ניתן לבצעה באמצעות מדרגות או מעלית, הובלה שנדרש מכשור מיוחד לביצועה או הובלה לקומות גבוהות), תחול כל עלות ההובלה, במלואה, על הלקוח מבצע ההזמנה בפועל.
   8. יובהר, כי דמי המשלוח בהם מחויב הלקוח, כוללים בין היתר את עלות אריזת המוצר, אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח וכן הוצאות המשלוח בפועל.
   9. בעת אספקת המוצר, רשאית חברת המשלוחים לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר ו/או תעודת משלוח כתנאי למסירת המוצר.
  11. מחירים ותשלומים

   1. חיובך יתבצע באמצעות שיטת התשלום בה בחתרת, במחיר הנקוב באתר ובמספר התשלומים הנקובים, בתוספת הוצאות המשלוח ודמי הטיפול, והכל כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או בעמוד המכירה של המוצר.
   2. אנו נהיה רשאים לשנות את דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להצעה שביצעת הוא המחיר המפורסם בחנות האתר בעת שתשלים את תהליך הצעתך.
   3. כל המחירים שמופיעים בחנות האתר כוללים מע"מ.
  12. ביטול רכישה והחזרת מוצרים

   1. במקרים של ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה הינך רשאי להחזיר את המוצרים שרכשת בחנות האתר בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלתם או מיום קבלת מסמכי הגילוי (תעודות משלוח או חשבונית), לפי המאוחר מביניהם. יש להחזיר את המוצר באריזתם המקורית. אם רכשת שירות הנך רשאי לבטלו בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום ההזמנה ועד 2 (שני) ימים שאינם ימי מנוחה לפני מועד מתן השירות. כדי להחזיר את המוצרים מומלץ ליצור קשר טלפוני עם מרכז שירות הלקוחות אשר יסייע לך בכל בעיה. לאחר בירור פנייתך לביטול הזמנתך, עלייך להחזיר את המוצר למחסני הספק, או לחילופין, לבקש מהספק שישלח שליח לביתך לאיסוף המוצר והחזרתו לספק. שליחות האיסוף תעשה ע"פ יכולתו של הספק ובמימון נוסף ע"י הלקוח. לאחר החזרת המוצרים תזוכה במחיר ששילמת עבורם בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% או ₪100 לפי הנמוך ביניהם , זאת כאמור במקרים של ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה למפרט.
   2. במקרה של ביטול הזמנה כאמור, רשאי האתר לחייב אותך בדמי הביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר/שירות או בסך של ₪100 לפי הנמוך מביניהם. אם סופק לך המוצר, חלה עלייך חובת החזרת המוצר למחסני הספק או מימון עלות המשלוח של המוצר אל מחסני הספק.
   3. במקרה בו המוצרים אותם קיבלת לא היו תקינים בעת קבלתם, לא תחויב בדמי המשלוח, אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול. היה וקיבלת מוצר פגום ולא תקין, יעשה כל מאמץ להציע לך להחליף את המוצר הפגום במוצר תקין. אם תקבל את ההצעה, ישלח אליך המוצר החדש לאחר החזרת המוצר הפגום. אם החלטת לסרב, כספך יושב לך במלואו.
   4. אינך רשאי להחזיר או להחליף מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול או שאריזתם המקורית נפתחה, אלא אם התברר שהם פגומים. במקרה זה תוכל לבטל את העסקה ולא תחויב בדמי ביטול. במקרה של מוצר פגום הינך רשאי לשלוח לספק את המוצר בצירוף חשבונית המס שקיבלת ומכתב המתאר את הבעיה במוצר. לאחר שהספק יקבל פנייתך, יפעל הספק כאמור בסעיף 10.3 לעיל, ותוכל לקבל את המוצר בשנית . אם המוצר איננו במלאי כספך יושב לך במלואו. כמו כן, אינך רשאי להחליף ולבטל שירותי הארחה, נסיעה, חופש ובילוי אם המועד שנקבע למתן השירות חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה מיום הזמנת השירות. הזכות להחזיר או להחליף מוצר ו/או שירות כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן, ובפרט האמור בסעיף 14ג(4). להלן ציטוט הסעיף: " טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה".
   5. האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל עסקה ו/או מכירה כלשהי, במקרים הבאים:
    1. אם יתברר לה שנפלה טעות סופר או טעות טכנית חריגה בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכדומה.
    2. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שגרמה להצגת נתונים שגויה
    3. אם יתברר לה כי העסקה ו/או במכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הזוכים ו/או מי מטעמם ו/או צד ג' כלשהו.
    4. אם יתברר כי הזוכה עלול לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו זכה לצד ג' ו/או לסחור בו.
   6. במקרה שכזה הודעה על ביטול ההזמנה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה. "האתר" לא ישא באחריות לקבלת הודעת הביטול בכתובת הדואר של המשתתף, במקרה שכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתתף בעת רישומו שגויה או במקרה של תקלה טכנית.
  13. אחריות

   1. המוצרים בחנות האתר מוצגים בתום לב ובאחריות הספקים, ואין בהצגתם באתר משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד האתר לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו"ב. אם רכשת מוצרים פגומים, זכותך להחליפם או להחזירם ולקבל את כספך בחזרה, כמפורט בתקנון זה. האמור הנו בכפוף לסעיף 10.3 .
   2. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד. ייתכנו הפרשי גוונים בצבעים, בין תצלומי המוצרים המתפרסמים בחנות האתר לבין הגוונים המדוייקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. ייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
   3. האחריות הבלעדית למוצרים, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, חלה על הספקים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם. במקרה של כשלון תמורה מוחלט (לרבות פשיטת רגל ופירוק), שבעטיים המוצרים אינם מסופקים לצרכן, תדאג החברה להבטחת כספי הצרכנים על דרך ביטול העסקה והשבת כספם תוך 90 ימים". מבלי לגרוע מן האמור לעיל, במקרה שלא ניתן יהיה לאתר את הספק לצורך מימוש האחריות, ומחיר המוצר שנרכש באתר עלה על ₪400, תחול האחריות על הרוכש. מובהר בזאת כי האתר עושה כל מאמץ מול הספקים להבטיח את התחייבותם לאספקת המוצר כפי שהוזמן באתר.
   4. בכפוף לסעיף 11.3, בשום מקרה לא תחול על האתר ו/או מי מטעמו אחריות כלשהי נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או בגין כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי חנות המכירות, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש בחנות המכירות, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות חנות המכירות, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בחנות המכירות, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לאתר ו/או מי מטעמו על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של חנות האתראו מאחד מתנאי תקנון זה, אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בקפידה.
   5. השירות בחנות האתר ניתן לשימוש כפי שהוא ("AS IS"). לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או מי מטעמו בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.
   6. הספק לא יהיה אחראי על התקנה שהתבצעה על ידי הלקוח.
   7. תקנות הגנת הצרכן קובעות כי במקרה שלא ניתן יהיה לאתר את היצרן/היבואן על מנת לממש את האחריות ומחיר המוצר עלה על 400 ₪, תחול האחריות על העסק המוכר והוא יכנס בנעליו של היצרן/יבואן.
  14. דין ושיפוט

   1. הדין החל על הצעותיך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים בכל אחת מערי המחוז.
  15. שאלות ובירורים

לבירורים ולשאלות , ניתן לפנות אל מרכז שירות הלקוחות של 3Deimention באמצאות פנייה בכתב דרך האתר לחץ/י כאן ופנייתך תטופל בשעות הפעילות:
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-18:00 , כתובתנו:אלון 26, כרמי יוסף
** התקנון עודכן ב-01/01/2014"