מדפסת לייצור מוצרי מתכת  M-Print™  ExOne
מדפסת לייצור מוצרי מתכת M-Print™ ExOne
גמישות ויכולת הרחבה בקנה מידה תעשייתי בייצור תבניות חול למתכת
not rated 0.00 
מדפסת לייצור תבניות חול ליציקה ExOne  S-Max™
מדפסת לייצור תבניות חול ליציקה ExOne S-Max™
גמישות ויכולת הרחבה בקנה מידה תעשייתי בייצור תבניות חול למתכת
not rated 0.00 
מדפסת לייצור מוצרי מתכת M-Flex™ ExOne
מדפסת לייצור מוצרי מתכת M-Flex™ ExOne
גמישות ויכולת הרחבה בקנה מידה תעשייתי במתכת
not rated 0.00 
מדפסת לייצור תבניות חול ליציקה ™ExOne  SPrint
מדפסת לייצור תבניות חול ליציקה ™ExOne SPrint
גמישות ויכולת הרחבה בקנה מידה תעשייתי במתכת
not rated 0.00