גליל אדום Robox ColorFABB_XT
גליל אדום Robox ColorFABB_XT

גליל חכם עם זיכרון מובנה

not rated 272.58 
גליל ורוד Robox ColorFABB_XT
גליל ורוד Robox ColorFABB_XT

גליל חכם עם זיכרון מובנה

not rated 272.58 
גליל ירוק בהיר Robox ColorFABB_XT
גליל ירוק בהיר Robox ColorFABB_XT

גליל חכם עם זיכרון מובנה

not rated 272.58 
גליל כחול בהיר Robox ColorFABB_XT (העתק)
גליל כחול בהיר Robox ColorFABB_XT (העתק)

גליל חכם עם זיכרון מובנה

not rated 272.58 
גליל כתום Robox ColorFABB_XT
גליל כתום Robox ColorFABB_XT

גליל חכם עם זיכרון מובנה

not rated 272.58 
גליל לבן Robox ColorFABB_XT
גליל לבן Robox ColorFABB_XT

גליל חכם עם זיכרון מובנה

not rated 272.58 
גליל סגול Robox ColorFABB_XT
גליל סגול Robox ColorFABB_XT

גליל חכם עם זיכרון מובנה

not rated 272.58 
גליל צהוב Robox ColorFABB_XT
גליל צהוב Robox ColorFABB_XT

גליל חכם עם זיכרון מובנה

not rated 272.58 
גליל PLA אדום Robox
גליל PLA אדום Robox

גליל חכם עם זיכרון מובנה

not rated 199.42 
גליל PLA ורוד Robox
גליל PLA ורוד Robox

גליל חכם עם זיכרון מובנה

not rated 199.42 
גליל PLA צהוב Robox
גליל PLA צהוב Robox

גליל חכם עם זיכרון מובנה

not rated 199.42 
גליל PLA סגול Robox
גליל PLA סגול Robox

גליל חכם עם זיכרון מובנה

not rated 199.42 
גליל PLA כחול Robox
גליל PLA כחול Robox

גליל חכם עם זיכרון מובנה

not rated 199.42 
גליל PLA אפור Robox
גליל PLA אפור Robox

גליל חכם עם זיכרון מובנה

not rated 199.42 
גליל PLA שחור Robox
גליל PLA שחור Robox

גליל חכם עם זיכרון מובנה

not rated 199.42 
גליל PLA ירוק Robox
גליל PLA ירוק Robox

גליל חכם עם זיכרון מובנה

not rated 199.42 
גליל PLA לבן Robox
גליל PLA לבן Robox

גליל חכם עם זיכרון מובנה

not rated 199.42 
גליל PolySupport Filament – White 120m
גליל PolySupport Filament – White 120m

גליל חכם עם זיכרון מובנה

not rated 236.00 
גליל ABS לבן Robox
גליל ABS לבן Robox

גליל חכם עם זיכרון מובנה

not rated 199.42 
גליל ABS שקוף Robox
גליל ABS שקוף Robox

גליל חכם עם זיכרון מובנה

not rated 199.42