3DEImention  רואה בחזונה "תחלום –> תגשים" את הדרך בה הנוער בישראל יוכל לממש רעיונות ייצירתיים באופן מהיר קל ונוח. טכנולוגיה חדשנית זו מאפשרת לעקוף את מגבלות הייצור ומאפשרת לייצור יצירות כיד הדמיון הפורה וכל זאת בעלויות נמוכות יחסית לייצור פרטני.

תרומתנו בהפצת הידע והטכנולוגיה כך שהיא תיושם בתעשיה, במסחר ובבתי ספר ויחד נוכל להיות אחת המדינות המובילות בטכנולוגית הדפסה ושימוש בתלת מימד לפרטים נוספים לחץ כאן

מהי הדפסה תלת ממדית?

הדפסה תלת-ממדית היא טכנולוגיית ייצור המאפשרת לייצר חפצים תלת ממדיים

מחומרים שונים, בהדפסת חומר שכבה אחרי שכבה עד לקבלת מוצר מוגמר.מדפסות תלת-ממד

משמשות ליצירת דגמים, חלפים, תבניות, מוצרים שונים ואפילו הדפסה של רקמות תאים אנושיות

ואיברים להשתלה.