אלון 26
כרמי יוסף
ישראל 9979700
סלולר : 052-255-4249
טלאפקס: 077-5412153